R. Moldova. Comisie nationala pentru salvarea limbii romane

, ,
 

limba romanaGuvernul a infiintat miercuri Comisia Naţională pentru Funcţionarea Limbilor, care a fost abilitată cu verificarea respectării legislaţiei lingvistice în toate domeniile publice.
Gheorghe Duca, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a menţionat, în şedinţă, că această comisie va avea obligaţia de a monitoriza realizarea legislaţiei lingvistice, de a examina calitatea limbajului public şi a limbajului utilizat în instituţiile de învăţământ, precum şi de a informa guvernul şi alte autorităţi despre cazurile în care este încălcată legislaţia lingvistică.
În nota informativă ataşată la hotărâre, conducerea AŞM argumentează necesitatea creării comisiei prin faptul că, în prezent, se constată un evident regres în politica lingvistică, iar pentru a redresa situaţia în Republica Moldova se impun luarea unor măsuri de urgenţă.
Printre aceste măsuri se numără elaborarea unui program de stat în problema aplicării noii legislaţii lingvistice, examinarea problemei ce ţine de atestarea deputaţilor, a funcţionarilor publici, a managerilor de instituţii şi de întreprinderi în privinţa cunoaşterii limbii române, dar şi reînfiinţarea Departamentului pentru Funcţionarea Limbilor ce va avea misiunea de a monitoriza modul de funcţionare a limbii române şi a limbilor etniilor minoritare din ţară.
Comisia nou-formată va avea 22 de membri, printre care filologi, istorici, jurişti etc. şi va fi condusă de viceprim-ministrul Mihai Moldovanu.
În luna decembrie 2011, s-a luat decizia de înfiinţare a cinci centre de învăţământ şi predare a limbii române pentru minorităţile etnice. Aceste centre vor funcţiona în Cahul, Edineţ, Bălţi, Chişinău şi în UTA Găgăuzia. De asemenea,  în zece licee, unde studiază elevi aparţinând minorităţilor, sunt predate câteva discipline în limba română.
Elena Beleacova, director general al Biroului Relaţii Interetnice, sublinia atunci că o instruire bună a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în vederea cunoaşterii limbii de stat, contribuie la o comunicare adecvată între etnii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, precum şi la integrarea lingvistică a minorităţilor în societate.
Potrivit Luciei Cucu, director al Asociaţiei Naţionale a Trainerilor Europeni din Moldova, în perioada 2010-2011, peste 700 de cetăţeni moldoveni aparţinând etniilor minoritare au beneficiat de un vast program de predare şi învăţare a limbii române, desfăşurat cu sprijinul financiar al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *