Ziua Internationala a Marii Negre: Grupuri consultative si Centre de activitate asociate la Planul Strategic de Actiune la Marea Neagra

, , , , ,
 

Marea Neagra, amenintata de poluarea industriala

Marea Neagra, amenintata de poluarea industriala

Corectarea celor cateva decenii de utilizare excesiva a resurselor Marii Negre este un deziderat care necesita eforturi uriase din partea tuturor factorilor de decizie, ca si a publicului larg din regiunea Marii Negre. Actiuni internationale concentrate, cum este Programul de Mediu pentru Marea Neagra, finantat de GEF, a permis realizarea cadrului de stabilire a strategiilor regionale, nationale si locale, precum si a strategiilor de coordonare. Adoptarea, in 1996, pe 31 octombrie, a Planului Strategic de Actiune pentru Marea Neagra, in cadrul Conferintei Interministeriale, a fost incununarea activitatii de trei ani a Programului de Mediu pentru Marea Neagra. Acest Plan Strategic recunoaste importanta participarii tuturor sectoarelor societatii la implementarea si aplicarea principiilor planului, precum si obtinerea dezvoltarii durabile in regiune.

Recomandare pentru Comisie

Grupuri consultative si Centre de activitate asociate la Planul Strategic de Actiune la Marea Neagra

Scopul grupurilor consultative este sa asigure Comisiei cea mai buna consultanta posibila si informatii pe problemele cheie pentru implemntarea acestui Plan Strategic de Actiune la Marea Neagra si a Conventiei de la Bucuresti. In toate cazurile, va fi de datoria lor sa raspunda la solicitarile de consultanta din partea Comisiei si sa pregatesca din proprie initiativa propuneri care sa fie analizate de catre Comisie. Grupurile vor include experti de la punctele focale din toate tarile Marii Negre. Grupurile consultative vor lucra in stansa cooperare cu alti experti, organisme si alte institutii dupa cum ele sau Comisia considera necesar. Se incurajeaza de asemenea implicarea organizatiilor neguvernamentale relevante, mai ales in imbunatatirea participarii publice si a constientizarii in toate zonele focale acoperite de grupuri. O atentie deosebita se va acorda de asemenea la includerea,acolo unde este cazul, a expertilor din urmatoarele domenii :
– dreptul mediului;
– economia mediului;
– constientizarea publica.
Fiecare grup consultativ va cauta sa folosesca cat mai bine posibil experienta si capacitatea institutionala din regiune si in cadrul planului sau de lucru, aprobat anual de catre comisie, poate include sarcini specifice pentru orice institutie sau experti pe care ii considera corespunzatori. Secretariatul Comisiei va asigura coordonarea generala a grupurilor consultative, insarcinand cu aceasta functionari ai Secretariatului corespunzatori in ceea ce priveste specializarea tehnica. Grupurile consultative vor fi sprijinite de centrele de activitate care vor coordona sprijinul programatic necesar si asigurarea suportului tehnic si practic pentru activitatea lor. Centrele de activitate se vor baza initial pe cele create de BSEP si contributiile centrelor guvernelor tarilor Marii Negre, cu finantare suplimentara de la donatori, acolo unde este posibil si necesar.
Grupurile consultative se vor reuni atunci cand este cazul si din cand in cand se vor stabili grupuri mixte, mai ales pe probleme de evluare a poluarii, dezvoltare a pescariilor si evaluare a impactului de mediu, printre altele.
Grupurile consultative sunt definite dupa cum urmeaza:
1. Grupul consultativ asupra problemelor sigurantei mediului de navigatie, coordonat de Centrul de la Varna, Bulgaria.
Grupul va coordona abordarea regionala a interventiei de urgenta mai ales interventia internationala in caz de accidente survenite in timpul extractiei, transportului maritim, manipularii si depozitarii petrolului si, acolo unde este relevant, chimicale periculoase. Va coordona de asemenea, din partea Comisiei, aspectele regionale privind implementarea MARPOL definita in planul de actiune strategica. O atentie speciala se va acorda dezvoltarii unei puternice relatii de munca intre ministerele mediului si transportului, atat pe plan international cat si in cadrul punctelor focale nationale corespunzatoare. Va colabora stans cu toate institutiile relevante si organismele guvernamentale, organizatiile internationale (IMO, WMO, IOC) si sectorul particular (navigatie, industriile petrolului si gazului).
2. Grupul consultativ asupra monitoringului si evaluarii poluarii, coordonat de Centrul de activitate din Odesa, Ucraina
Activitatea acestui grup se va concentra asupra stabilirii unei retele coordonate pe plan regional de programe de monitoring nationale privind starea si tendintele de mediu si elaborarea ulterioara a obiectivelor privind calitatea mediului. Mai precis grupul va asigura urmatoarele servicii :
(1). Servicii de asigurarea si controlul calitatii privind analiza chimica de mediu;
(2). Coordonarea activitatilor pilot de monitoring;
(3). Coordonarea exercitiilor regionale de pregatire in domeniul monitoringului;
(4). Coordonarea consultarilor de experti regionale multidisciplinare in vederea elaborarii obiectivelor si standardelor de mediu, pentru diferite utilizari ale apei din Marea Neagra;
(5). Coordonarea in stransa legatura cu WHO a programelor de monitorizare a calitatii apelor de scaldat si a plajelor si de evaluare a implicatiilor informatiilor stranse asupra sanatatii umane.
Grupul va colabora srans cu Grupul consultativ asupra aspectelor de mediu ale managementului pescariilor si altor surse marine vii, in vederea elaborarii unui progarm cu extindere regionala pentru controlul efectelor biologice ale poluarii, care urmeaza sa fie incorporat in strategia regionala de monitoring. Grupul va colabora cu Retelele nationale de monitoring si institutiile de cercetare din toate tarile Marii Negre, programele si proiectele internationale de cercetare si organisme ca laboratorul de mediiu marin al IAEA, Grupul de experti ai IOC, UNEP, WHO si VMO.
3. Grupul consultativ asupra controlului poluarii provenite din surse de la tarm, coordonat de Centrul de activitate din Istanbul, Turcia
Grupul va asigura sprijin tehnic pentru actiunile legate de evaluarea si controlul descarcarilor poluante din surse de la tarm (descarcari directe, contributii ale unor rauri si surse difuze, inclusiv depunere atmosferica). Vor fi acoperite urmatoarele domenii:
(1). Elaborarea si diseminarea unei metodologii imbunatatite pentru masurarea deversarilor de poluanti;
(2). Colectarea detelor referitoare la descarcari de la Punctele focale nationale;
(3). Coordonarea activitatilor pentru imbunatatirea procedurilor de eliberare a licentelor;
(4). Elaborarea /armonizarea modelelor si scenariilor pentru descarcarea poluantilor, pentru a ajuta la stabilirea unor criterii stiintifice de limitare a nivelurilor permise in standardele de emisie. Principalii parteneri ai Grupului vor fi Inspectoratele generale de poluare (sau echivalente acestora) si, la nivel international, Secretariatul Planului Global de Actiune pentru controlul activitatilor de la tarm.
4. Grupul consultativ pentru elaborarea metodologiilor comune de gestionare integrata a zonelor costiere, coordonat de Centrul de activitate din Krasnodar, Rusia
Grupul va inlesni schimbul de informatii si experienta asupra folosirii durabile a resurselor, inclusiv folosirea in scop recreational de catre turistii din zonele costiere ale tarilor Marii Negre si va elabora metodologii pentru gestionarea zonelor costiere cu referire speciala la amenitarile pentru mediu, care provin din tranzitia la economia de piata. Grupul va coordona si supraveghea elaborarea proiectului de recomandari al Comisiei in domeniul gestionarii integrate a zonei costiere si, pe baza unei metodologii comune, va ajuta la introducerea principiilor contemporane de gestionare a mediului, cum ar fi “Cea mai buna tehnologie disponibila “ si “Practicile cele mai bune pentru mediu“. Pe baza unor principii comune convenite si a realizarilor si experientei castigate in tarile Marii Negre, Grupul va coordona pregatirea Programului regional de gestionare integrata a zonelor costiere si va acorda asistenta la pregatirea programelor nationale. Grupul va lucra in stransa colaborare cu OECD si alte institutii internationale corespunzatoare.
5. Grupul consultativ asupra conservarii biodiversitatii, coordonat de Centrul de activitate din Batumi, Georgia
Grupul va asigura coordonarea si sprijinul tehnic pentru actiunile avand drept scop protejarea biodiversitatii in Marea Neagra, in conformitate cu prevederile Declaratiei da la Odesa, Planul Stategic de Actiune la Marea Neagra, Conventiei ONU asupra biodiversitatii si strategiei pan-europene asupra cadrului natural si biodiversitatii. Grupul va pregati inventarierile biodiversitatii si le va actualiza regulat, pentru a evalua tendintele si a recomanda actiuni de remediere. Va strange de asemenea inregistrari in timp ale modificarilor biodiversitatii (o mare cantitate de informatii este disponibila pentru Marea Neagra). Grupul va elabora o Strategie regionala pentru conservarea biodiversitatii si un proiect de Protocol pentru protectia cadrului natural si a biodiversitatii la Conventia pentru protectia Marii Negre impotriva poluarii. Grupul va coordona pregatirea Cartii rosii despre speciile in pericol.
6. Grupul consultativ asupra aspectelor de mediu ale managementului pescariilor si altor resurse marine vii, coordonat de Centrul de activitate din Constanta, Romania
Grupul cosultativ va functiona in principal pentru coordonarea activitatilor in domeniu si pentru a asigura sprijin tehnic in vederea protecctiei si restaurarii ecosistemelor marine. Totusi, in asteptarea adoptarii Conventiei asupra pescariilor, Grupul consultativ va aduna surseele de baza ale informatiilor in legatura cu captura, stocul, capacitatea instalata si proiectele de acvacutura. Datele vor fi colectate de la toate autoritatile nattionale si trebuie sa includa inregistrari istorice pentru a documenta modificarile din trecut ale productiei si stocului din regiune si relatiile acestora cu modificarile ecosdistamelor marine. El va fi sursa de informatii de baza pentru viitoarel strategii de gestionare si pentru implementarea viitorei Conventii a pescariilor.
Grupul va elabora propuneri si, acolo unde este cazul, va coordona urmatoarele:
(1). Armonizarea la nivel regional a cadrului legal si institutional in scopul folosrii durabile a resurselor marine;
(2). Imbogatirea in resurse pescaresti valoroase la Marea Neagra, pe baza unei abordari regionale;
(3). Elaborarea unor proiecte pentru protectia si refacerea resurselor vii;
(4). Elaborarea unor proiecte specifice de acvacultura care sa nu dauneze diversitatii biologice.
Grupul va colabora cu institutiile regionale si internationale (cum ar fi GFCM), organisme guvernamentale si sectorul particular.
7. Grupul consultativ asupra inforamatiilor si schimbului de date, care va fi coordonat de Secretariatul Comisiei
Grupul isi va concentra activitatea asupra imbunatatirii fluxului de informatii si schimb de date. Acesta va avea urmatoarele sarcini specifice :
(1). Actualizarea sistemului de informatii existent la Marea Neagra si a Sistemului de Informatii Geografice la Marea Neagra;
(2). Actualizarea Bibliografiei Marii Negre;
(3). Intarirea retelei de posta electronica si imbunatatirea legaturii Internet cu serviciile de Web server pentru centralele de date si Ministerele de mediu, in vederea schimbului de informatii si de date, inclusiv schimbbul de meta date;
(4). Dezvoltarea facilitatii regionale Internet, care include informatii la nivel meta asupra datelor de mediu (cum sa se localizeze datele), seturi de date noi obtinute din diferite programe internationale, inclusiv cele ale Comisiei, copii ale datelor istorice deschise pentru uzul public, seturi de date din principalele centre mondiale de date ca WDC, GRID si altele;
(5). Cooperare si schimb de date cu diferite programe internationale din regiunea Marii Negre (cum ar fi NATO-TU, EROS 21, CoMSBlack etc);
(6). Cooperare si schimb de date cu reteaua organismelor neguvernamentale;
(7). Organizarea unei instruiri in domeniul schimbului de date;
(8). Asistenta pentru alte retele din regiune.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.