Strainii trebuie sa aiba 300 de euro ca sa intre in Republica Moldova

, ,
 

bancnote euroCetatenii straini care vor dori sa viziteze Republica Moldova vor fi obligati sa detina suma de 300 de euro, potrivit unei decizii a Guvernului de la Chisinau. Potrivit lui Alexei Roibu, ministrul Afacerilor Interne, decizia stabileste un cuantum minim lunar al mijloacelor de intretinere necesar a fi dovedit la solicitarea vizei de intrare in R. Moldova de 30 de euro/zi pentru intreaga perioada solicitata, dar nu mai putin de 300 de euro, in cazul unei sederi mai scurte de 10 zile. Dovada baneasca va fi prezentata la misiunile diplomatice ale R. Moldova si la intarea in tara si va putea fi facuta prin numerar in lei moldovenesti, cecuri de calatorie in valuta straina, prin intermediul cardurilor bancare sau alte metode. De suma respectiva vor avea nevoie si cetatenii straini care vor solicita prelungirea dreptului de sedere provizorie in scop de munca, pentru studii, pentru reintregirea familiei, pentru activitati umanitare sau religioase, pentru tratament medical de lunga durata, precum si la solicitarea dreptului de sedere permanenta in R. Moldova. Cuantumurile minime ale mijloacelor de intretinere pentru cetatenii straini au fost stabilite pornind de la media preturilor de cazare si de masa in Republica Moldova.

Proiect elaborat de MAI

In conformitate cu prevederile art. 88, alineatul (1), litera c) al Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul strainilor in Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2010, Nr. 179-181, art. 610), MAI a elaborat proiectul hotararii Guvernului „Cu privire la aprobarea cuantumului minim al mijloacelor de intretinere pentru straini in Republica Moldova”. Necesitatea aprobarii unui asemenea act, este o masura suplimentara de gestionare eficienta a imigratiei, cat si de ne admitere in tara a strainilor – migranti ilegali sau ai caror sedere poate deveni ilegala. In aceasta situatie returnarea acestora fiind acoperita financiar din bugetul de stat, sustin reprezentantii ministerului. Asemenea prevedere nu constituie o inventie, fiind deja stipulata in pct. 3 Anexa 2 la Hotararea Guvernului 376 din 06.06.1995 „Cu privire la masurile de realizare a sistemului national de pasapoarte” (Pentru o sedere de pana la 90 de zile in Republica Moldova fara chemare, cetatenii straini si apatrizii vor prezenta la frontiera pasaportul si declaratia vamala, ce ar confirma asigurarea financiara pe aceasta perioada. Suma minima, de care trebuie sa dispuna strainul la intrarea in Republica Moldova, este de 390 lei (aproximativ 30 dolari) pentru o zi de sedere), justifica MAI masura propusa. Odata cu adoptarea Hotararii Guvernului „Cu privire la aprobarea cuantumului minim al mijloacelor de intretinere pentru straini in Republica Moldova” – Anexa 2 va fi abrogata. In acest context, Guvernul va stabili, la propunerea MAI, anual sau la necesitate, cuantumul minim al mijloacelor de intretinere in functie de durata si scopul sederii strainilor, necesare a fi dovedite in urmatoarele cazuri:

a) la solicitarea vizei de intrare in Republica Moldova;

b) la intrarea in Republica Moldova;

c) la prelungirea dreptului de sedere provizorie in scop de munca;

d) la solicitarea/prelungirea dreptului de sedere provizorie pentru studii;

e) la solicitarea/prelungirea dreptului de sedere provizorie pentru reintregirea familiei;

f) la solicitarea/prelungirea dreptului de sedere provizorie pentru activitati umanitare sau religioase;

g) la solicitarea/prelungirea dreptului de sedere pentru tratament medical de lunga durata, balneosanatorial si de recuperare;

h) la solicitarea dreptului de sedere permanenta.

UE luata drept model

Acest mecanism, bazat pe practica statelor membre UE, cit si a statelor vecine, prevede ca strainii pot face dovada existentei mijloacelor de intretinere in cuantumul stabilit pentru fiecare categorie, in dependenta de dreptul de sedere solicitat. Drept reper de determinare a cuantumului minim al mijloacelor de intretinere a fost stabilit cuantumul minim garantat al salariului in sectorul real, sustine Minsterul Afacerilor Initerne de la Chsinau. In acest context, cuantumul minim garantat al salariului in sectorul real (6,51 lei pe ora sau 1100 lei pe luna, aprobat prin Hotararea Guvernului 165 din 09.03.2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului in sectorul real”) constituie mecanismul cel mai optimal si corect din punct de vedere al principiului nondiscriminarii in raport cu proprii nationali, care acopera, in mediu, cheltuielile de consum ale populatiei (lunare/persoana). Acest indicator este incadrat legal si se reexamineaza anual de Guvern, in functie de cresterea sumara a indicelui preturilor de consum si a ratei de crestere a productivitatii la nivel national. Cuantumul minim al mijloacelor de intretinere necesar a fi dovedit la solicitarea vizei de intrare si la intrarea in Republica Moldova este stabilit in dependenta de media preturilor de cazare, masa si intretinere in Republica Moldova, precum si de cheltuielile necesare intoarcerii in tara de origine a strainului.

CUANTUMURILE MINIME ALE MIJLOACELOR DE INTRETINERE NECESARE A FI DOVEDITE PENTRU STRAINI:

I. La solicitarea vizei de intrare in Republica Moldova este de 30 euro/zi pentru intreaga perioada solicitata, dar nu mai putin de 300 euro, sau echivalentul in valuta convertibila, in cazul unei sederi mai scurte de 10 zile.

II. La traversarea frontierei de stat este de 30 euro/zi pentru intreaga perioada solicitata, dar nu mai putin de 300 euro, sau echivalentul in valuta convertibila, in cazul unei sederi mai scurte de 10 zile.

III. La solicitarea dreptului de sedere provizorie in scop de munca este de trei cuantumuri minime garantate ale salariului in sectorul real.

IV. La solicitarea dreptului de sedere provizorie pentru studii este de un cuantum minim garantat al salariului in sectorul real, pentru intreaga perioada de acordare a dreptului de sedere.

V. La solicitarea dreptului de sedere provizorie pentru reintregirea familiei este de un cuantum minim garantat al salariului in sectorul real, pentru fiecare membru de familie.

VI. La solicitarea dreptului de sedere provizorie pentru activitati umanitare sau religioase este de un cuantum minim garantat al salariului in sectorul real, pentru intreaga perioada de acordare a dreptului de sedere.

VII. La solicitarea dreptului de sedere pentru tratament medical de lunga durata, balneosanatorial si de recuperare este de un cuantum minim garantat al salariului in sectorul real, pentru intreaga perioada de acordare a dreptului de sedere.

VIII. La solicitarea dreptului de sedere permanenta este de un cuantum minim garantat al salariului in sectorul real.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *