R. Moldova: Se schimba regimul armelor si munitiilor. Vezi cum

, ,
 

armeProiectul legii privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne în scopul asigurarării securităţii publice şi controlului eficient a armelor cu destinaţie civilă şi racordarea legislaţiei la cerinţele Convenţiei Europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari (ratificată prin Legea nr. 1578-XV din 20 decembrie 2002). Necesitatea stabilirii unui regim riguros de reglementare a circulaţiei armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă, ce ar viza procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul, aplicarea şi efectuarea oricăror operaţii cu acestea, a fost impusă de lacunele existente în legislaţie, numărul sporit de arme şi muniţii cu destinaţie civilă, aflate în posesia cetăţenilor, precum şi din cauza unor tendinţe de utilizare a acestora contrar destinaţiei lor speciale, anunţă MAI. Astfel, pe teritoriul Republicii Moldova este permisă vânătoarea doar cu armele cu ţeava lisă, însă sunt folosite în acest scop şi armele combinate, care au ţeavă lisă şi ţeavă ghintuită fiind, practic, imposibil de demonstrat cu care din acestea s-a vânat. De asemenea, este îngrijorător faptul că pentru autoapărare sunt folosite cartuşele cu alice, care prezintă risc sporit pentru viaţa şi sănătatea omului, în special cele confecţionate din plumb fără înveliş dur, care sunt toxice, iar folosirea acestora contra persoanei este interzisă în majoritatea ţărilor europene. Pentru soluţionarea promptă a acestei probleme, specialiștii Ministerului Afacerilor Interne au elaborat proiectul legii privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă, care prevede:

– o nouă clasificare a armelor cu destinaţie civilă, în conformitate cu cerinţele europene şi definirea promptă a semnificaţiei termenilor utilizaţi;

– delimitarea strictă a destinaţiei tuturor categoriilor de arme şi stabilirea unor reguli clare şi adecvate situaţiei privind utilizarea acestora (armele lungi cu ţeava lisă vor fi utilizate numai pentru practicarea vânatului; armele lungi cu ţeava ghintuită vor fi utilizate numai pentru practicarea sportului şi antrenamentelor de tir, armele scurte (pistoale şi revolvere) vor fi utilizate numai pentru autoapărare şi pază, armele pneumatice vor fi utilizate numai pentru divertisment şi antrenament în tir, etc.);

– pentru utilizarea armelor contrar destinaţie lor speciale, va înceta dreptul de posesie sau va fi limitat dreptul de proprietate asupra armelor;

– pentru unele categorii de arme se va acorda numai dreptul de deţinere fără drept de port, în dependenţă de destinaţia acestora şi condiţiile de autorizare (colecţionarul de arme va avea dreptul de port doar numai pentru 8 arme, iar pentru celelalte numai dreptul de păstrare);

– instituirea unor noi restricţii la compartimentul deţinerii, păstrării, transportării, portului şi folosirii armelor;

– deţinerea în posesie a armele lungi cu ţeava lisă va fi autorizată numai persoanelor fizice care sunt membri ai Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova, pentru a dubla controlul asupra acestora, iar această categorie de arme va putea fi folosită numai în scopuri de vânătoare şi pe perioada indicată în licenţa de vânătoare;

– interzicerea portului şi folosirii armelor în stare de ebrietate;

– reglementarea regimului juridic a tirurilor şi sălilor de tir;

– reglementarea regimului tuturor armelor cu destinaţie civilă;

– doar cetăţenii Republicii Moldova vor avea dreptul să deţină arme de foc;

– limitarea numărului de arme care poate fi deţinut de o persoană fizică – până la 8 unităţi, dintre care nu mai mult de 2 arme scurte (pistoale sau revolvere), nu mai mult de 2 arme lungi cu ţeava ghintuită şi nu mai mult de 4 arme lungi cu ţeava lisă pentru vânătoare. Pentru autorizarea dreptului de deţinere a unui număr mai mare de 8 unităţi de arme va fi necesar ca persoana fizică să întrunească condiţiile de colecţionar de arme şi să obţină atestat de colecţionar;

Conditii pentru autorizare

– condiţii aspre pe care trebuie să le întrunească persoanele care solicită autorizarea dreptului de procurare şi deţinere a armelor de foc, cum ar fi:

a) au împlinit vârsta de 21 ani;

b) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică pentru mânuirea armei de foc organizat de o autoritate acreditată în domeniu;

c) dispun de condiţii corespunzătoare pentru asigurarea securităţii şi integrităţii armelor şi muniţiilor;

d) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical, nu suferă de tulburări mintale şi de comportament, alcoolism cronic, narcomanie sau consum ilicit de droguri sau alte afecţiuni care ar putea pune în pericol propria viaţă sau a altora, dacă ar deţine sau ar folosi arme şi muniţii, diagnosticate în modul stabilit de către Ministerul Sănătăţii;

e) dovedesc necesitatea procurării armelor, în funcţie de destinaţia acestora, prin documente justificative;

f) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru trafic de persoane, trafic şi consum ilicit de droguri, infracţiuni cu arme şi muniţii, infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave, săvârşite cu intenţie, precum şi pentru orice alte infracţiuni săvârşite cu violenţă;

g) nu au antecedente penale;

h) nu au săvârşit vreuna dintre contravenţiile privind încălcarea regulilor de comercializare, deţinere, port, transport şi folosire a armelor sau muniţiilor, încălcarea actelor normative privind vânatul, precum şi pentru care legea prevede privarea dreptului de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor;

i) nu au pierdut sau i-au fost sustrase în împrejurări imputabile lor, arme letale sau neletale supuse autorizării;

j) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească irevocabilă, pentru infracţiuni comise cu intenţie, cu folosirea armelor sau muniţiilor, substanţelor şi materialelor explozive sau toxice, precum şi substanţelor narcotice, psihotrope şi precursori;

k) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească irevocabilă, la o pedeapsă cu privaţiune de libertate, pentru infracţiuni grave comise cu intenţie;

l) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, securitatea naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente.

Proiectul legii a fost aprobat de către Guvernul Republicii Moldova şi a fost remis pentru examinare şi adoptare în Parlament.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *