R. Moldova: Demilitarizare la MAI

, , ,
 

politie moldovaJPGCa precondiţie pentru integrarea R. Moldova în spaţiul european, dar şi din necesitatea iniţierii unui amplu proces de reformare, ce vizează apropierea ministerului de comunitate, MAI va începe un proces de demilitarizare. Legislaţia care reglementează activitatea poliţiei şi a carabinierilor este depăşită moral şi nu mai corespunde cerinţelor timpului. Metodele de comunicare cu populaţia a poliţiei, carabinierilor şi altor subdiviziuni ale MAI sunt, de asemenea, învechite, generând necesitatea atât a revizuirii formelor de colaborare cu societatea civilă, cât şi a modificării criteriilor de evaluare a activităţii subdiviziunilor MAI, bazat pe asigurarea unui serviciu poliţienesc transparent, accesibil şi responsabil. Iniţial, MAI reprezenta un sistem format dintr-un aparat poliţienesc cu structuri dispersate, fără un centru unic de administrare şi dirijare, cu dublări de funcţii, care – în consecinţă – generau conflicte de competenţă, instrumentele existente de prevenire a politizării structurilor poliţieneşti erau ineficiente, fapt ce a impus elaborarea şi implementarea unor metode ce ar garanta în mod efectiv prevenirea oricăror imixtiuni în activitatea instituţiilor MAI. Pentru redresarea acestei situaţii a fost elaborată şi aprobată, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1109 din 6 decembrie 2010, Concepţia de reformare a Ministerul Afacerilor Interne, care are drept scop armonizarea cadrului instituţional, organizaţional şi funcţional al MAI, prin demolarea structurilor puternic ierarhizate şi instituirea unor noi structuri descentralizate, transparente şi flexibile, fundamentate pe supremaţia drepturilor şi libertăţilor civile. Realizarea procesului de “demilitarizare” a MAI va fi efectuat prin: iniţierea şi desfăşurarea procedurii de abrogare a Hotărârii Parlamentului nr.637-XII din 10 iulie 1991 “Cu privire la gradele speciale pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă al organelor afacerilor interne”; transferul funcţiei de asigurare şi restabilire a ordinii publice de la poliţie către carabinieri; demilitarizarea aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne. Stabilirea statutului şi locului personalului respectiv în sistemul de interne; demilitarizarea structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, care nu exercită atribuţii poliţieneşti şi realizarea procesului de demilitarizare a poliţiei, cu stabilirea statutului de funcţionari publici cu statut special. Pentru realizarea acestui proces s-a efectuat analiza statelor de personal ale subdiviziunilor MAI şi celor subordonate, în vederea identificării categoriilor de funcţii care, în urma implementării legilor noi cu privire la poliţie şi statutul poliţistului, cu privire la serviciul carabinieri, vor desfăşura activităţi poliţieneşti sau de carabinieri, precum şi cei care nu vor mai beneficia de acest statut. Totodată, se definitivează proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea structurii organizatorice a MAI, după aprobarea căreia va fi definitivat nomenclatorul funcţiilor care vor dispune de statutul special (de poliţist, de carabinier, de ofiţer de urmărire penală, de salvator), statutul de funcţionar public şi funcţionar.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *