Institutul European din România

de | mart. 15, 2023

Institutul European din România (IER) este o instituţie publică a cărei misiune este aceea de a furniza expertiză în domeniul afacerilor europene administraţiei publice, mediului de afaceri, partenerilor sociali şi societăţii civile. Activitatea IER este structurată pe patru domenii cheie – studii, formare, traduceri, comunicare – astfel: – elaborarea de studii şi analize de strategie şi politici pentru sprijinirea progresului României în spaţiul Uniunii Europene şi exercitarea atributelor sale de stat membru; – organizarea de activităţi de formare în domeniul afacerilor europene; – coordonarea traducerii şi a reviziei acquis-ului preaderare, a jurisprudenţei CEDO, a unor acte din legislaţia română, precum şi stabilirea unei terminologii unitare; – stimularea de dezbateri publice pe teme europene.

http://ier.gov.ro/

Share our work

0 Comentarii