Workshop: Securitatea cibernetică și confidențialitatea datelor. Importanța confidențialității și a securității în era digitală. De ce este importantă comunicarea și cum gestionăm crizele de comunicare?

de | oct. 9, 2023

Vineri, 6 octombrie 2023, Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESPM) în parteneriat cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Asociaţia Femeilor din Armata Naţională a organizat workshop-ul tematic dedicat strategiilor și practicilor de securitate cibernetică, protecției și confidențialității datelor în lumea digitală, inclusiv importanței comunicării eficiente în situații de criză, având convingerea că, în acest peisaj, sectorul de securitate şi apărare al Republicii Moldova reprezintă un element vital în prevenția și contracararea amenințărilor cibernetice.

Evenimentul a reunit experți din domeniul securității cibernetice, reprezentanți ai instituțiilor implicate direct în menținerea securității cibernetice, reprezentantele Armatei Naţionale a Republicii Moldova, reprezentante ale Statului Major al Armatei Regale a Țărilor de Jos.

În debutul workshopului cu mesaje de salut au venit în fața participanților:

Natalia SPÎNU, Director, Institutul European de Studii Politice din Moldova, a reiterat necesitatea conștientizării riscurilor cibernetice în era digitală și a impactului la nivel național, subliniind suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Moldova și Academiei de E-Guvernare din Estonia, în consolidarea securității cibernetice a Republicii Moldova. 

Valeriu MIJA, Secretar de Stat în domeniul politicii de apărare, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, a punctat importanța rezilienței cibernetice ca componentă cheie a securității naționale și element vital de prevenție și contracarare a amenințărilor din mediul cibernetic.

Rik VEENENDAAL, Expert în securitate cibernetică, Regatul Țărilor de Jos, a menţionat rolul securităţii cibernetice ca o condiție esențială pentru un mediu online mai sigur, pornind de la argumentul că evoluția accelerată a tehnologiei generează multe oportunități, dar și multe provocări pentru societatea informațională.

Elena ȚĂRĂLUNGĂ, Șefa Secției Coordonare Politici Publice și Integrare Europeană, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Președinta Asociației Femeilor din Armata Națională a evidențiat rolul creșterii reprezentativității și participării femeilor în comunitatea securității cibernetice la nivel național, în informarea și educarea asupra modalităților de prevenire, apărare, precum și atenuare a consecințelor atacurilor cibernetice.

Kim ZOETBROOD, reprezentată a Statului Major al Armatei Regale a Țărilor de Jos, s-a împărtășit cu ultimele cercetări și cunoștințe în domeniu, menționând rolul securităţii cibernetice ca o condiție esențială pentru un mediu online mai sigur, pornind de la argumentul că evoluția accelerată a tehnologiei generează multe oportunități, dar și multe provocări pentru societatea informațională.

Evenimentul a inclus subiecte sensibile, precum (in)securitatea infrastructurilor ce vizează conștientizarea riscurilor cibernetice, înțelegerea și identificarea riscurilor cibernetice din era digitală și a impactului lor asupra societății contemporane, cadrul european și naţional pentru securitatea cibernetică, îmbunătățirea securității cibernetice prin învățarea strategiilor și metodelor pentru consolidarea securității cibernetice în organizații.

În calitate de invitat special a fost Mihai ISAC, jurnalist KARADENIZ PRESS și TVR Moldova, expert în politică externă și probleme de securitate, care a menționat că subiectul securității cibernetice este discutat frecvent în ultimii ani pentru că mediul virtual este unul dinamic, aflat în permanentă schimbare, pentru că tehnologiile folosite sunt înlocuite, actualizate și modificate constant, apărând astfel noi și noi provocări și pentru că nivelul de conștientizare al utilizatorilor este încă unul foarte scăzut.

În acelaşi context, Sergiu BOZIANU, expert în domeniul datelor cu caracter personal, a punctat faptul că este extrem vital ca măsură de prevenție și contracarare a amenințărilor din mediul virtual, protejarea informațiilor sensibile și confidențialității datelor, inclusiv adoptarea unei conduite preventive în acest sens care ar reduce incidența riscurilor cibernetice la nivel global.

Participantele la eveniment s-au inspirat și de la invitata specială a workshopului – Steluța ANDREEVA, expert de peste 20 de ani în comunicare strategică și de criză, care a venit în întâmpinarea entuziastelor din sfera cyber security cu informaţii şi soluţii de specialitate în comunicarea strategică personală și instituțională. O atenție deosebită a fost acordată bunelor practici în gestionarea crizelor de comunicare și dezvoltării abilităților necesare pentru a gestiona eficient crizele de comunicare.

Evenimentul a fost finanțat de către Regatul Țărilor de Jos și face parte din aspirațiile de a dezvolta și de a spori capacitățile cibernetice în Republica Moldova.

Share our work

0 Comentarii