Erasmus +, o șansă europeană pentru tineretul din afara UE

, ,
 
Erasmus+, o șansă europeană

Erasmus+, o șansă europeană

Sprijinul Uniunii Europene pentru statele din afara blocului comunitar, mai ales din țările care fac parte din Comunitatea Statelor Independente (CSI) s-a intensificat în ultimii ani. Unul dintre aceste exemple este Erasmus+, program al UE pentru educație, formare profesională și tineret și se desfășoară în perioada 01.01.2014-31.12.2020. Sute de organizații din zeci de state UE și din afara spațiului comunitar, precum și zeci de mii de tineri au beneficiat de acțiunile finanțate prin acest vast program.
Baza legală a derulării acestui program este regulamentul nr.1288/2013, adoptat de Parlamentul European și Consiliul European. Conform dreptului UE, dispozițiile actelor normative denumite regulamente sunt obligatorii pentru statele membre, nefiind permisă adaptarea, interpretarea, modificarea lor prin dispoziții ale legislațiilor naționale, care sunt de rang ierarhic inferior. Regulamentul stipulează faptul că gestionarea programului Erasmus+ se implementează în sistemul de management centralizat, pentru a facilita o bună implementare.
Comisia Europeană gestionează şi asigură coordonarea programului la nivel european. CE susţine strategiile europene în domeniile educaţie, formare profesională, tineret şi sport şi dezvoltă politici care vizează beneficiarii finali şi pot fi susţinute prin proiectele finanţate în cadrul Erasmus+.

Armenia, gazdă pentru Erasmus+

Gyumri, unul dintre cele mai importante orase din Armenia

Organizațiile din Armenia sunt și ele printre beneficiarele acestui program comunitar masiv, la acțiunile lor participând și tineri din alte state europene. Un astfel de exemplu este proiectul implementat de către Gyumri Youth Initiative Centre împreună cu organizația norvegiană “Bremanger kommune”. Grație finanțării europene, în perioada 10-17 iunie 2017, peste 30 de lideri de tineret și activiști din Norvegia, Republica Moldova, Gerorgia, Spania, Ucraina, Italia și Armenia au participat la un training despre capacitatea de angajare și spiritul antreprenorial al tinerilor. Scopul acestui proiect finanțat prin programul Comisiei Europene, Erasmus+, este de a acorda asistență tinerilor și liderilor participanți (inclusiv din state din Europa de Est și Caucaz) pentru sprijinirea capacității de angajare a tinerilor cu care lucrează, în special a celor care provin din medii vulnerabile și cu mai puține oportunități.
Training-ul „Employ Your Ability 2” a oferit participanților posibilitatea de a împărtăși propriile experiențe, precum și de a obține noi cunoștințe necesare intensificării activității propriilor organizații. Cele două organizații care au implementat acest proiect, Gyumri Youth Initiative Centre și “Bremanger kommune” sunt bine cunoscute pentru actitatea depusă, atât la nivelul propriilor țări, cât și la nivel internațional.

Artico, partener Erasmus+ în Republica Moldova

Delegatia din Republica Moldova

Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico” este o instituție de educație nonformală care oferă copiilor și tinerilor oportunități de dezvoltare, informare, formare, consultanță, suport, relaționare prin implicare în activități / proiecte sociale, culturale, sportive și tehnice, arată site-ul instituției de la Chișinău. Asigură coordonarea la nivel național a activităților centrelor, instituțiilor similare din Republica Moldova. Misiunea Centrului este de a realiza și promova educația non-formală prin asigurarea platformelor de dezvoltare pentru copii, tineri, cadre didactice, manageriale, instituționale și alte persoane resursă.
Artico este o instituţie, educaţional-metodică – parte componentă a sistemului unic de învăţămînt din republică, ce contribuie la dezvoltarea şi implementarea politicii statului în domeniul educaţiei copiilor şi tinerilor, coordonează activitatea şi oferă suport metodologic şi de informare instituţiilor ce prestează servicii extraşcolare şi extracurriculare copiilor şi tinerilor la nivel naţional. Artico a coordonat și implementat sute de proiecte pe parcursul ultimilor ani.
(Corespondenta speciala de la Viorica Grecu)

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *